Magedans på verdens ende

I det nyeste Al Farah-bladet (nr 89/desember 2018) kan du lese en liten artikkel fra Alta Magedans sin sommerskole i år.

Sommerskole i landets nordligste fylke kan by på problemer rent værmessig – særlig for eventuelt tilreisende søringer som har et annet forhold til sommervær enn finnmarkinger.

Sommerskole sommeren 2019 blir 20.- 23. juni 2019. Se event på Facebook her

 

 

FINNMARK er Norges nordligste og østligste fylke og det største i areal, men samtidig det minste i folketall. Navnets betydning er i førsteleddet finner, som trolig viser til mennesker med finsk-ugrisk språk, og sisteleddet mark i betydningen skog, utmark eller landområde. Alta er fylkets største by og har 15 094 innbyggere. Kilde: Wikipedia