Hvorfor enhver Magedanslærer bør studere Folklore

Tekst: Katayoun

Oversettelse: Christina Stjernholm

Trykket i Al Farah bladet nr 83/desember 2016

Da jeg startet å danse (i likhet med de fleste nybegynnere) hadde jeg ingen anelse om at magedans var så variert med en rik historie hva gjelder kulturelle tradisjoner. Det var først da jeg ble eksponert for folklore at dansen og musikken begynte å gi mening, og jeg begynte å nyte, sette pris på og fikk utbytte av dansen på et helt nytt nivå.

Nybegynnere spør ofte; “Hva er folklore, og hva har det med magedans å gjøre?” Noen dansere lurer på; “Hvorfor bør jeg lære folklore?” Svaret er enkelt. Folkedans fra Midtøsten er varierte regionale og etniske tradisjoner, og er røttene til det vi kjenner som moderne magedans. Alle magedansere, uavhengig av stil, og spesielt lærere, bør ha en god forståelse av dette opphavet. 

Hva er Folklore?

Noen ganger refererer jeg for enkelhetens skyld til baladi eller annen folklore som stiler innen magedans, men det er jo egentlig ikke riktig. Folklore er ikke stiler innen magedans. Det er sosiale folkedanser fra spesifikke regioner. Hvert land og region har sin egen stil, bevegelser og musikktradisjoner. Bevegelsene kan variere mye fra region til region – selv regioner innen samme land. 

Saiidi Foto: Miriam Embla

Vet du forskjellen?

Bortsett fra den mer tildekkede stilen kostymer innen folklore gjerne er preget av, finner mange dansere det utfordrende å formulere hva som gjør Raks Baladi, altså folklore, unikt og forskjellig fra Raks Sharqi/Oriental, altså magedans. De beskriver kanskje bevegelsene som jordnære i motsetning til flytende. Eller kanskje de tilskriver visse bevegelser som grunnleggende typiske for baladi eller sharqi. Det er lett å se på det på denne måten, men det er mere enn dette.

Jeg har tilbrakt mange timer med å studere folklore (med mange mener jeg hundrevis) og å karakterisere forskjellene fra magedans. Det er tilsynelatende alltid noen felles elementer, som jeg antar finnes i folkedanser og sosiale danser over hele verden. Det er tre distinkte karakteristikker av folklore som jeg har identifisert gjennom mine årelange studier av forskjellige folkedanser:

  1. Samfunn                                                                                                                                       Folklore er per definisjon et sosialt fenomen  og har alltid et element av en samfunns- eller gruppedynamikk som assosieres med dets ritualer og forestillinger. Dette er et dynamisk element og øker dansegleden. Sett i kontekst er bevegelsene enkle, mens interaksjon og gruppeformasjoner tar en mer fremtredende rolle i presentasjon av dansen. Som soloist er samfunnet eller det sosiale elementet iboende i hvordan danseren kommuniserer med sitt publikum ved å involvere dem på en rekke ulike måter.
  2. Energi                                                                                                                                     Folkedans og -musikk er veldig uttrykksfull, glad og energisk selv når bevegelsene er små og subtile. Folklore har alt. Avhengig av stil kan bevegelsene være sprettende, flørtende og rampete eller listige, ålete og sentimentale. Slangebevegelser, dynamisk hoftearbeid og våre elskede shimmies har alle sitt opphav i folklore.
  3. Klesdrakt og hverdagslige rekvisitter.                                                                           Folklore viser stolthet og rikdom i det folket eller den kulturen den representerer, og et folks distinkte klesdrakt og tekstiler er like mye del av identitet som musikk og dans. Ofte blir det også brukt en hverdagslig gjenstand fra den kulturen den spesifikke dansen skal representere. Disse objektene har en historie, og det er fascinerende å bruke tid på å lære om dette!
Saiidi av Guy Schalom Foto: Miriam Embla

Jeg skal dele en hemmelighet med dere …

Da jeg først startet å danse, avskydde jeg lyden av folkemusikk og hadde ingen interesse av denne dansen. Nå har jeg spesialisert meg i det. Det var etter at jeg begynte å lære om dette gjennom magedanskurs at jeg ble fascinert. Jeg ble også glad i musikken. Plutselig fant jeg ut at magedans ikke handlet så mye om selve bevegelsene, men hva disse bevegelsene betyr i dansens kontekst. Danseopplevelsen er så mye rikere med denne konteksten. 

Hvorfor bør du lære om ulike folkedanser?

Med kunnskap om og forståelse av røttene til moderne magedans får du kredibilitet som en instruktør med en viss ekspertise, men det øker også danseopplevelsen for deg og dine elever. Her er hvordan. 

  • Få en dypere forståelse

Når du lærer om folklore vil mange av bevegelsene, musikalske elementer, gester, nyanser, kostyme og etikette innen moderne magedans gi mer mening. For eksempel, lurer du på hvorfor vi bruker bestemte gjenstander som stokker, slør, sverd, fat og kandelabre? Det er fordi de er hverdagslige bruksgjenstander. Folklorens essens er folkets historie. 

  • Styrk deg selv

En av de tingene jeg elsker med å undervise og danse folklore er muligheten til å promotere kulturell forståelse og utveksling. Det hender jeg møter folk som er redde eller har misoppfatninger om mennesker og kulturer som de vet lite om. Når de lærer mer om det som er fremmed blir de mer opplyste og mindre redde. 

Når du lærer om dans gjennom dens kulturelle røtter blir du ikke bare opplyst og utvider ditt bevegelsesrepertoar, du får også en dypere forståelse av verden og din plass i den. I det du studerer og opptrer med en kulturell danseform, kan du ikke skille mellom musikken, bevegelsene og den kulturelle konteksten. Selv når du studerer og opptrer med fusion, må du ha trening og kunnskap om dansen og de kulturelle elementene som blir fusjonert. Med mindre din intensjon er å forvirre, er kunnskap om og trening i folklore viktig for alle magedanselever, lærere og entusiaster. 

  • Føl glede 

Folklore er så utrolig morsomt! Det er ikke noe tvil om at musikken og bevegelsene er energiske og fulle av liv. Folklore er for alle. Uavhengig av evne, bakgrunn og alder. 

Så kom deg ut og utvid horisonten din, få en dypere forståelse og styrk deg selv gjennom å danse folklore. Som mange av oss allerede har gjort, det kan godt hende du blir forelsket!

https://www.katayoundance.net