Modern Balady

Av Nina Wilhelmsen.  

Foto: Andre Elbing, Illona Antina

  • bilde i headingen: kurs med Rozalia Walocha under Oslo Oriental Dance Festival 2018

Publisert i Al Farah bladet nr 88/juli 2018

Kilder: Helene Skaugen og Rozalia Walocha

Jeg skal være den første til å innrømme at begrepet ”modern balady” har fått meg til å grine litt på nesen da det har krasjet rimelig med hva jeg kjenner som balady. Av Youtube-videoer jeg har sett har jeg opplevd moderne balady som litt vulgær, rå og stressende. Bevegelsene har vært for brå, nesten på grensen til aggressive, med lite tyngde og med generelt for mye innslag av oriental stil. Kostymene har ofte vært todelte. Skulle man ikke dekke til magen i balady, da? Og være tung og jordnær? Jeg har nok sett på moderne balady med briller innstilt på styrke ”tradisjonell balady”

Så hva er moderne balady?

Flere egyptiske instruktører mener at moderne balady ikke burde eksistere, av den grunn at balady er en tradisjonell dans som ikke kan moderniseres. Balady som musikk kan også i følge noen egyptiske instruktører bare lages av egyptiske musikere, fordi ikke-egyptiske musikere ikke forstår balady-musikken.   

Mario Kirlis og Armen Kusikian er eksempler på ikke-egyptiske musikere som lager musikk for orientalsk dans. De kaller sin balady-musikk gjerne ”modern balady” eller ”balady fantasia”, og understreker med det at deres balady-musikk ikke er tradisjonell. Balady-strukturen er den samme som for tradisjonell balady, men de bruker for eksempel keyboard eller gitar i stedet for trekkspill for å skape et mer moderne og friskt lydbilde. Musikken deres kan beskrives som mer symfonisk enn den tradisjonelle balady-musikken. 

Med den moderne musikken på plass ble også den moderne dansen skapt. Moderne balady begynte å dukke opp for over 10 siden. Kjente dansere som har stått i spissen for den nye stilen er for eksempel Marta Korzun (Ukraina), Anna Borisova (Russland), Saida (Argentina) og Oscar Flores (Argentina/Spania). 

Marta Korzun: Modern Baladi

Anna Borisova: Modern Baladi (2011)

…og her er samme damen, Anna Borisova, fra 2018 «Egyptian Baladi»

I motsetning til den tradisjonelle baladyen, som har sin struktur, stort fokus på hofter og ingen ”crazy dancing”, er uttrykket skrudd opp flere hakk på moderne balady. Man kan tillate seg å være veldig kreativ med både trinn og kombinasjoner og ”go crazy” med hårkast og det man føler for – musikken gir stor frihet. Man må imidlertid aldri danse moderne balady til tradisjonell balady-musikk. så her gjelder det å ikke blande kortene, og heller ikke kostymene; tradisjonell balady danses i galabeya mens moderne balady danses i todelt kostyme eller en moderne galabeya (mer åpen, viser mer hud). 

Fifi Abdou: Traditional balady

Aziza of Cairo, Baladi, 2018

Så, skal vi omfavne den nye stilen? Jeg likte godt sammenligningen Rozalia hadde med moderne kunst. Pablo Picazzo var modig, original og ikke minst moderne for sin tid. Han malte ikke på samme måte som kunstnere før han, men han skapte noe nytt inspirert av den tradisjonelle måten å male på. På samme måte mener Rozalia at uten vår moderne tenkemåte vil kreativiteten dø ut, og det vil kunne skade den orientalske dansens arv. Hun påpekte at vi som dansere, sammen med musikere, kan skape nye stiler, og at aksepten for den nye stilen kommer an på hvor mange som begynner å følge den. Er Norge er klar for den nye stilen? 

Rozalia Walocha: Modern baladi , 2015

Fra å være skeptisk til moderne balady fikk jeg mange ”aha”-opplevelser underveis i kurset. Jeg kan vel faktisk si at jeg ble omvendt. Fra å være den som blåste litt av moderne balady føler jeg at jeg har fått åpnet øynene for en ny stil, og at jeg gjerne vil lære mer. Jeg likte den friheten stilen ga. De tradisjonelle balady-brillene er tatt av. Stilen kalles moderne balady, og den ser fin ut med mine raks sharqi-briller på. 

Så barnet heter modern balady, men hvor skal det bo?

Hvis man skal danse moderne balady i for eksempel en konkurranse, hvilken kategori stiller man i – stilart/folklore eller oriental? Jeg spurte Helene Skaugen, som arrangør for den eneste magedanskonkurransen i Norge. Hun understreker at moderne balady er et veldig omdiskutert tema med sterke meninger rundt, og at mye av grunnen kan ligge i at den nye stilen har fått feil betegnelse. Presenteres en moderne balady som egyptisk balady avslører det en mangel på kulturforståelse. Det samme om man skulle danse egyptisk balady i en todelt drakt (bar mage), det ville en balady-danser aldri ha gjort. Imidlertid har danseshowene i Kairo blitt kortere, noe som har resultert i færre kostymeskift, så man kan se en danser gjøre en balady i todelt kostyme hvis baladyen er dans nummer to i et danseinnslag.

Helene mener at moderne balady faller inn under kategori oriental, men poengterer at det kan være forskjell fra dommer til dommer, men også på hvor i verden man danser. I Øst-Europa er moderne balady mer anerkjent. Der er også konkurransesporten i magedans stor, så Helene antar at moderne balady vil falle inn under folklore i en del konkurranser der. Om man ønsker å stille med moderne balady i konkurransesammenheng anbefaler hun uansett å spørre arrangørene hvilken kategori den faller inn under. 

Nina Wilhelmsen. Foto: Illona Antina