Al Farah Magasinet/Artikler

Medlemsblad

Al Farah Magasinet har inspirerende artikler for magedansere, inkludert intervjuer med norske og internasjonale dansere og  bilder fra danseforestillinger. Medlemsbladet kommer ut to ganger i året: april og oktober.

Artikler fra Al Farah Magasinet publiseres også her på nett, i etterkant av utsendelsen av bladet.

Deadline for innsendelse av bidrag: 25.februar og 27.august.

Bidrag sendes blad@alfarah.no

Vil du annonsere i bladet?