Instruktørrollen – Majken Wærdahl

Tekst: Maikki Fonneløp.

Publisert i Al Farah bladet nr 87/desember 2017

Navn: Majken Wærdahl                                                                          Skole: Trondheim Orientalske Danseskole                              Erfaring som danser: 21 år                                                           Erfaring som instruktør: 17                                                                  Når begynte du å undervise magedans? I 1999.

Trondheim Orientalsk Danseskole finner du på Facebook

Hvorfor startet du? Jeg startet for å avlaste min tidligere lærer som ble gravid. Selv syntes jeg det var for tidlig å undervise, så jeg ble litt kastet uti det.

Fikk du noe opplæring da du begynte?  Jeg fikk ingen opplæring, men hadde endel pedagogisk erfaring. Jeg hadde vært musikklærer i forkant. Jeg vil si min opplæring var kun basert på egen erfaring fra de pedagogene jeg til da hadde møtt. Hva som var bra og hva var slettes ikke bra.

Hva mener du kjennetegner en god danselærer? Ganske enkelt at alt fokus er på elevene og ikke på en selv.

Fortsett å lese «Instruktørrollen – Majken Wærdahl»