Magedansens gullalder – tilbake til røttene?

Tekst: Lamya Taoussi

Foto: Rock Raven, Andre Elbing

Publisert i Al Farah bladet nr 88/juli 2018

Det er ingen tvil om at magedans har gjennomgått en stor endring siden TV-industrien gjorde sitt inntog i Egypt i midten av 1920-årene. Med film fikk magedans ny prestisje i Egypt, og det var slik kunsten nådde flere og ble anerkjent.

Fortsett å lese «Magedansens gullalder – tilbake til røttene?»