Flyvende Teppe

Al Farahs Flyvende Teppe:

Al Farah ønsker å arrangere stand og danseopptredener i det offentlige rom for å:

  • vekke interessen for orientalsk dans og Al Farah foreningen
  • skape pr for foreningen
  • tilby medlemmene en mulighet for å opptre

Ved arrangementer med opptreden i det offentlige rom vil de som opptrer på et slikt arrangement være Al Farahs ansikt utad/representere foreningen, og derfor er det kun medlemmer som står på Al Farahs nettside «Magedans i Norge» som blir forespurt om å opptre.  (Al Farahs Flyvende Teppe på Dansens Dager derimot er åpne for ALLE).

Medlemmer som står på Al Farahs nettside «Magedans i Norge» og driver danseundervisning er velkommen til å danse med elevgrupper eller la elevgrupper representere seg og/eller sin danseskole ved  arrangementet. Alle som står på «Magedans i Norge» oversikten er hjertelig velkommen til å legge visittkort og brosjyrer på Al Farah stands.

Alle som opptrer må være medlemmer av foreningen.

 

Liz