Om Al Farah

«Farah» betyr glede, fest og bryllyp på arabisk. Al Farah – Foreningen for orientalsk dans i Norge er en frittstående forening for alle som er interesserte i orientalsk dans (magedans). Foreningen arbeider for å gi økt kunnskap om, og forståelse for orientalsk dans, musikk og kultur.

Al Farah ble stiftet i januar 1996. Nå har foreningen rundt 200 medlemmer, de aller fleste er norske kvinner som gjerne har vært i kontakt med orientalsk dans gjennom kurs, eller ved kontakt med kulturer dansen kommer fra.

Se våre vedtekter

Oslo Magedansstudio Hafla 1001 natt 2017

Medlemsblad

Al Farah Magasinet har inspirerende artikler for magedansere, inkludert intervjuer med norske og internasjonale dansere og  bilder fra danseforestillinger. Medlemsbladet kommer ut to ganger i året: april og oktober.

Deadline for innsendelse av bidrag: 25.februar og 27.august.

Bidrag sendes blad@alfarah.no

Vil du annonsere i bladet? 

Festforestilling

Al Farah arrangerer hvert år danseforestilling hvor foreningens medlemmer gis muligheten for å opptre. Både profesjonelle og ferskere magedanserinner og -dansere kan opptre, og forestillingen inneholder en blanding av gruppedanser og solodanser i mange ulike stilarter, og på ulike nivåer. Kriteriet for å opptre er at du har betalt din medlemskontigent. Er pågangen av dansere stor forbeholder Al Farah styret seg retten til å velge ut hvilke innslag som kommer med. Kommer du ikke med i årets forestilling vil du automatisk få muligheten til å være med i neste års forestilling (såfremt du velger å fortsette å være medlem neste år). Vi inviterer som regel også en eller flere gjestedansere.

Al Farah festen 2018 – i samarbeid med Oslo Oriental Dance Festival
Foto: Andre Elbing

Bli frivillig

Foreningen er basert på frivillig innsats og vi vil gjerne ha med flere som ønsker å bidra til å spre kunnskap om orientalsk dans. Vi ønsker spesielt å få med frivillige fra flere steder i landet, slik at foreningen kan representere medlemmene best mulig. Styret er avhengig av tips om saker og tekst/bilder til nettside og medlemsblad. Kontakt leder@alfarah.no for å høre hva du kan bidra med 🙂

Bellycious