Om Al Farah

«Farah» betyr glede, fest og bryllyp på arabisk. Al Farah – Foreningen for orientalsk dans i Norge er en frittstående forening for alle som er interesserte i orientalsk dans (magedans). Foreningen arbeider for å gi økt kunnskap om, og forståelse for orientalsk dans, musikk og kultur.

Al Farah ble stiftet i januar 1996. Nå har foreningen rundt 200 medlemmer, de aller fleste er norske kvinner som gjerne har vært i kontakt med orientalsk dans gjennom kurs, eller ved kontakt med kulturer dansen kommer fra.

Se våre vedtekter

Medlemsblad

Al Farah Magasinet har inspirerende artikler for magedansere, inkludert intervjuer med norske og internasjonale dansere og  bilder fra danseforestillinger. Medlemsbladet kommer ut to ganger i året: mai og oktober.

Deadline for innsendelse av bidrag: 1. april og 1. september.

Vil du annonsere i bladet? 

Festforestilling

Al Farah arrangerer festforestillinger hvert år, med variert program og stor takhøyde. Både profesjonelle og ferskere magedanserinner og -dansere kan opptre, og forestillingene inneholder en blanding av gruppedanser og solodanser i mange ulike stilarter, og på ulike nivåer. Vi inviterer som regel en eller flere gjestedansere, ofte fra utlandet.

Bli frivillig

Foreningen er basert på frivillig innsats og vi vil gjerne ha med flere som ønsker å bidra til å spre kunnskap om orientalsk dans. Vi ønsker spesielt å få med frivillige fra flere steder i landet, slik at foreningen kan representere medlemmene best mulig. Styret er avhengig av tips om saker og tekst/bilder til nettside og medlemsblad. Kontakt leder@alfarah.no for å høre hva du kan bidra med 🙂