Om Al Farah

«Farah» betyr glede, fest og bryllyp på arabisk. Al Farah – Foreningen for orientalsk dans i Norge er en frittstående forening for alle som er interesserte i orientalsk dans (magedans). Foreningen arbeider for å gi økt kunnskap om, og forståelse for orientalsk dans, musikk og kultur.

Hauken 14,The Rebel Force. Foto: Richard Hansen

Al Farah ble stiftet i januar 1996. Nå har foreningen rundt 150 medlemmer, de aller fleste er norske kvinner som gjerne har vært i kontakt med orientalsk dans gjennom kurs, eller ved kontakt med kulturer dansen kommer fra.

Se våre vedtekter

Hauken 14, Hanne Nenah, foto: Richard Hansen

Medlemsblad

Al Farah Magasinet har inspirerende artikler for magedansere, inkludert intervjuer med norske og internasjonale dansere og  bilder fra danseforestillinger. Medlemsbladet kommer ut to ganger i året: april og oktober.

Deadline for innsendelse av bidrag i 2022 :  11.mars og 9.september

Bidrag sendes blad@alfarah.no

Vil du annonsere i bladet? 

Festforestilling

Al Farah arrangerer hvert år danseforestilling hvor foreningens medlemmer gis muligheten for å opptre. Både profesjonelle og ferskere magedanserinner og -dansere kan opptre, og forestillingen inneholder en blanding av gruppedanser og solodanser i mange ulike stilarter, og på ulike nivåer. Kriteriet for å opptre er at du har betalt din medlemskontigent. Er pågangen av dansere stor forbeholder Al Farah styret seg retten til å velge ut hvilke innslag som kommer med. Kommer du ikke med i årets forestilling vil du automatisk få muligheten til å være med i neste års forestilling (såfremt du velger å fortsette å være medlem neste år). Vi inviterer som regel også en eller flere gjestedansere.

23.desember –  Al Farah forestilling i 2015
Gjestedanser Nirmel Mahe

Bli frivillig

Foreningen er basert på frivillig innsats og vi vil gjerne ha med flere som ønsker å bidra til å spre kunnskap om orientalsk dans. Vi ønsker spesielt å få med frivillige fra flere steder i landet, slik at foreningen kan representere medlemmene best mulig. Styret er avhengig av tips om saker og tekst/bilder til nettside og medlemsblad. Kontakt leder@alfarah.no for å høre hva du kan bidra med 🙂