Annonser

Al Farah-magasinet

Medlemsbladet utgis to ganger i året: april og oktober.

Deadline for innsendelse av annonse: 25. februar og 27.august

Annonser i Al Farah-magasinet

 • A. Innside cover, foran eller bak: 500 kr
 • B. Helside inne i bladet: 400 kr
 • C. Halvside inne i bladet: 200 kr
 • D. Kvartside inne i bladet: 100 kr

Kontakt på blad@alfarah.no for å gjøre avtale om annonsering.

Forutsetninger for annonsering

 1. Annonsør må være betalende Al Farah-medlem
 2. Innholdet i annonsen må være relevant og interessant for Al Farahs medlemmer. Annonsen må derfor godkjennes av magasinets bladgruppe før avtale om annonsering inngås.
 3. Annonsen må ikke kreve layout/design/korrektur fra magasinets redaksjon.
 4. Annonse publiseres ikke ut før betaling er registrert. Betalingen merkes med ditt navn + ditt annonsevalg (bokstav).
 5. Dersom annonse ikke er innsendt til vår redaktør til avtalt tid og ihht. tekniske layoutkrav jfr. punkt 3, kan vi ikke garantere publisering i ønsket magasinutgave.
  Al Farah magasinet nr 88 – juli 2018
  Al Farah Magasinet nr 87 – desember 2017

  Al Farah Magasinet nr 86 Oktober 2017