2008

Årsberetning 2008 for Al Farah orientalske danseforening

Generelt

Medlemstallet er stabilt, med 344 betalende medlemmer ved utgangen av 2008 mot 352 i 2007.

Styret i 2007 har bestått av:

Anita Kjeverud (leder og PR-ansvarlig), Anne-Mette Kirkemo (webansvarlig), Rønnaug Paulsen Stokke (sekretær), Morten Y. Nilsen (kasserer), Laila Opstad (blad), Christina Stjernholm Nygaard (kursansvarlig), Maikki Fonneløp (arrangementsansvarlig). Styret har hatt åtte styremøter i 2008.

Bladgruppa

Bladgruppa har bestått av Laila Opstad (bladansvarlig), Hanne Mari Jordsmyr (layout), Morten Y. Nilsen (korrektur), Siri Ydstie har vært redaktør. Skribenter i 2008 har vært Brit Wiedswang, Maikki Fonneløp, Solveig Haugedal, Line Rindal, Svetlana Povarova Ree, Anita Kjeverud, Sissel Lekven Østmark, Solveig Rye Ghatso, Inger-Lill Husøy, Siri Ydstie, Mirja Weston, Magnus Bjørnstad, Ebba Gunnesdal, Majken Wærdal, Hege Brenden, Elin Kåven, Ellen Bjerkan, Tor Ove Ree, Cathrine Ydstie, Jorunn Sjøli, Ingunn Kristoffersen, Marit Eckhoff, Hilde Dybvik.

Bladgruppa har produsert fire nummer av Al Farah magasinet (nr. 49– 52) med et opplag på 450 eksemplarer. Utgivelsene har vært på 28 til 36 sider.

Festgruppa

Festgruppa bestående av Maikki Fonneløp og Morten Y. Nilsen har med god hjelp av resten av styret og frivillige arrangert to festforestillinger. Vårfesten 14. juni ble arrangert på Parkteatret og inneholdt 13 dansenumre, hvorav tre med gjestedanser Siri Ydstie. Det var 88 betalende gjester og 35 dansere samt gjester fra den egyptiske ambassaden. Festen fikk et underskudd på kr 15 666.

 

Høstfesten 1.november ble arrangert på Cosmopolite og inneholdt 18 dansenumre, hvorav 2 med gjestedanser Astryd Farah og 5 med gjestedanser Tito, i tillegg til et ekstra pausenummer. Det var 120 betalende gjester og 30 dansere. Festen fi kk et underskudd på kr 17 903.

Gjestedanser Tito Seif. Klikk på bildet så kommer du til vår nettside med flere bilder og filmsnutter fra høstfesten 2008

Kursgruppa

Kursgruppa har i perioden bestått av Christina Stjernholmen Nygård og Ingvild Teigen. 1 og 2. november ble det arrangert kurs med Tito Seif med totalt 23 deltakere. Kurset gikk med et underskudd på kr 34 695.

PR

Anita Kjeverud har med hjelp av styret og frivillige markedsført Al Farahs kurs og festforestillinger gjennom foreningens hjemmeside, Al Farah-magasinet, plakater og flyers til instruktører og dansestudioer, og opphenging av plakater på offentlige steder. Informasjon om forestillingene har i tillegg blitt sendt til riksaviser, lokalaviser i Oslo og omegn, NRK og andre mediekanaler. Anita ble intervjuet om vårfesten i Radio Orakel 13. juni.

Al Farah forestilling vår 2008 – Christina Stjernholm. Klikk på bildet for å komme til vår spilleliste på YouTube fra vårfesten 2008

AV-gruppen

AV-gruppa (audio/video) har bestått av Svein Ommundsen, Jan Robert Williamsen og Morten Y. Nilsen. Gruppen sikrer at det produseres høykvalitets dvd-er og stillbilder fra forestillingene, og har i 2008 gitt ut video fra høstfesten 2007 og vårfesten 2008 samt nyutgivelser på dvd av vår- og høstfesten 2003. Det ble solgt videoer for kr 27 250, og dette ga et underskudd på kr 25 380.

Tito Seif. Foto: Jan Robert Williamsen Klikk på bildet for å komme til vår spilleliste på YouTube fra høstfesten 2008

Nettsiden www.alfarah.no

Anne-Mette Kirkemo har vært redaktør og ansvarlig for hjemmesidene. Al Farah eier domenene alfarah.no, bellydance.no og orientalskdans.no. Hjemmesiden og e-postlisten driftes gjennom firmaet Webhuset. Det har vært lagt vekt på rask oppdatering av sidene. Spesielt kalenderen er aktivt brukt av instruktører. Statistikken over nettbruken viser at det er kalenderen som er vår mest besøkte side, dernest lenkene og billedgalleriene fra festforestillingene, De mest brukte søkeordene er al farah og alfarah, noe som tyder på at hjemmesiden først og fremst brukes av folk som kjenner oss fra før. Aktiviteten på e-postlisten er fremdeles høy, i 2008 har det blitt sendt 173 meldinger, i forhold til 100 i 2007. Det er 173 mottakere på e-post-listen.