2016

ÅRSBERETNING 2016 FOR AL FARAH – FORENINGEN FOR ORIENTALSK DANS I NORGE 

 

Styret i 2016 har bestått av 

  • Amina Bacali (leder)
  • Morten Y. Nilsen (kasserer) 
  • Amina Bacali (sekretær og web-ansvarlig)
  • Sarah Hoem Iversen (bladgruppens styrerepresentant)
  • Catherine Ydstie (arrangementsansvarlig f.o.m mars 2016)
  • Maria Riiber og Yvonne Gaourdek (PR-ansvarlig). 

Styret har hatt 6 styremøter I 2016.

Generelt

Al Farah hadde 191 betalende medlemmer innen utgangen av 2016, mot 185 i 2015. 

Økonomi

Regnskapet for 2016 viser et underskudd på 6170, mot 10 718 i 2015.
Det viser framgang i budsjettet men foreningen ligger fortsatt etter med minus. Foreningen har fortsatt noe penger på bok og kan gå i underskudd noen år til, men styret vil jobbe aktivt med å finne muligheter for å øke inntektene i 2017 slik at underskuddet blir mindre. 

A

Tiltak
1)  Øke medlemskontigenten fra 300 til 350 pr år fra og med 2017.
2) Være mer synlig I det offentlige og innad miljøer både gjennom internett og ved å ha al farah stand slik at foreningen på sikt kan rekruttere flere medlemmer.
3) Samabeide med andre aktører I forbindelse med al farah festen for å rekruttere flere medlemmer både fra kurs og forestillinger.
4) Sidebegrensning for bladproduksjon på 32 sider.

 

Al Farah-magasinet

Al Farah-magasinets redaksjon bestod i 2016 av Miriam Gjerstad (redaktør), Sarah Hoem Iversen (styrets bladrepresentant), Anette Norli (layout), Cathrine Kevlar (bildeansvarlig), Siri Kristin Kvamme (korrektur). Al Farah magasinet har kommet med 4 utgivelser i 2016 (nr. 80-83) med et opplag på rundt 250 eksemplarer. Antall sider har ligget på ca 40.

Blagruppa jobber kontinuerlig med å gjøre bladet attraktivt og leseverdig for medlemmer over hele landet, gamle som nye. Vi har fortsatt med å gi hver enkelt utgave et tema, som vi forsøker å belyse med flere artikler/tekster fra ulike perspektiv. Styret diskuterer kontinuerlig mulige bidragsytere og temaer, og forsøker å involvere medlemmene i dette arbeidet.

Oppslagstavlen hadde 12 oppføringer. Magasinet har ikke hatt mange annonser, og styret har blant annet redusert prisen for annonser og tilbudt ulike pakketilbud for å øke interessen for å annonsere i bladet.

 

Arrangement

Arrangementsansvarlig Amina Bacali arrangerte sin siste fest som festansvarlig på Al Farahs 20 års-jubileum i 2016 i samarbeid med Dancer of the Year. Festkomiteen ønsket at jubileumsfesten hovedsakelig skulle være til for medlemmenes glede, og showlengden ble utvidet til hele tre akter, med over 25 dansere på scenen den kvelden. Majken Wherdahl, Jenny Staurtset, Helene Skaugen og Safaa Al Saadi som gjestedansere og musiker representerte sin stil I orientalsk dans og holdt kurs samme helg. Al Farah inngikk et samarbeid med DOTY om å gi alfarah medlemmer rabatt paa kursene, og Al Farah rekrutterte flere medlemmer denne helgen.
Heidi Kvist som har vaert med i foreningen helt fra begynnelsen var kveldens konferansier, og det ble prosjektorvisning med bilder fra forestillinger fra 1996-2016.
Jubileumsfesten ble også feiret med en Al Farah-quiz for publikum hvor man kunne vinne ett års medlemsskap I foreningen. Publikum fikk også utdelt lodd med flere premier. Ved hjelp av festkomiteen og frivillige ble kvelden en knallsukse med over hundre betalende gjester. 

Klikk på bildet for å se flere bilder og filmsnutter fra årets show

 

Dansens dager 2. mai 2016 hadde Al Farah sin tradisjonelle «Al Farahs flyvende teppe» på Olaf Ryes plass i Oslo, arrangert av Amina, Maria, Yvonne og frivillige medlemmer. Denne gangen fikk Al Farah låne scene og profesjonelt lydsystem og scene midt paa Olaf Ryes plass. Safaa spilte paa trommer og lagde god stemming. PR teamet satte opp Al Farah stand med tidligere blader, dvder og brosjyrer om foreningen. De delte ut flyers og arabisk te til publikum.

Al Farahs flyvende teppe – Dansens Dager – Marte Fagereng. Klikk på bildet for å se flere bilder og filmsnutter


Styret diskuterte videre med arrangør av markedsdagene på Grunerløkka, og de ønsket at Al Farah skulle bidra med opptredener og stand på andre arrangementer på Grunerløkka om sommeren. Al Farah takket ja til dette samarbeidet til glede for dansere som vil opptre, for publikum og for å gjøre foreningen mer synlig i det offentlige. Dansere fra oppslagstavlen var invitert til å bidra på disse arrangementene.

 


Lørdag 18 juni – Dansere fra al farahs oppslagstavle ble invitert til å opptre på Grunerdagene. Catherine og Pr teamet delte ut brosjyrer og hadde stand.

9 juli – Dansere fra AL Farahs oppslagstavle ble invitert til å opptre påSagene i Oslo i forbindelse med Antirasistisk markering – arrangert av Foreningen Fellesskap og respekt . Catherine og PR teamet delte ut brosjyrer og informerte om foreningen. I tillegg ble det et minikurs i magedans for barna på festivalen. 

PR

Yvonne Garderek og Maria Riiber har ved hjelp av styrets medlemmer markedsført  foreningen og festforestillingen gjennom vår facebookside, plakater og flyere, samt på vår nettside. 

Al Farahs egen liker-side på facebook har nå 440 likerklikk. Siden holdes aktiv ved at styremedlemmer poster ut innlegg om relevante temaer om foreningen. 
Facebook-siden har fungert veldig godt i 2016, og vi håper på enda mer aktivitet i årene framover. 

Al Farah samarbeidet også i år med Dancer of the year, hvor vi hadde stand og sponset vinnere av Dancer of The Year med medlemskap. Under festforestillingen hadde vi også en egen stand med mulighet for å få med seg dvd og gamle blader dersom man inngikk medlemskap. Dette er en fin kombinasjon som vi ønsker å videreføre på de arrangementene der styret er tilstede.

PR teamet trykket nye brosjyrer tidlig i 2016, med ny layout og oppdatert tekst om orientalsk dans og foreningen.
PR teamet har i samarbeid med styret laget en medlemsundersøkelse som ble publisert på al farahs nettsider oktober 2016. Spørsmålene relaterte seg til alt fra fest til tanker om en ny facebookgruppe. Det var 15 personer som svarte på denne undersøkelsen og resultatene trykkes i Al Farah bladet.

Det ble dessverre ikke mulighet for styret å stille under stand på 1001 natt festivalen, grunnet sykdom. 

Nettsiden alfarah.no

Amina Bacali som nettansvarlig, har oppdatert sidene jevnlig, gitt de mer innhold og satt inn flere og nyere bilder. I samarbeid med styret har nettsidene oppdatert informasjon om fest, og postet stemningsbilder etter hvert arrangement.

Nettansvarlig har opprettet mailer til hele styret slik at de naa kan svare medlemmer fra en alfarah-mail og ikke sin private.
Styret har gjennom webmail på one.com opprettet en felles kalender som styret bruker for  sette inn tidsfrister og gjoremål for hele året. På den måten tror styret at det kan lette noe arbeid I styret I forhold til kommunikasjon og mailing, samt at det blir lettere å folge med og ha oversikt over alle aktiviteter i foreningen paa en nettbasert kalender som alle I styret har tilgang til.

Statistikken på one.com  viser at 79 prosent av klikkene bruker datamaskin mens 21 prosent bruker mobil. De fleste som klikker på nettsiden er fra Norge, men 12,42  prosent er fra California og 11,48 prosent klikk fra Ukraina.
Koblingen mellom facebook og nettsiden har trolig gitt flere klikk, og vi er glade som har 2020 klikk fler enn fjoråret. 

Al Farah eier domenene: 

alfarah.no

bellydance.no

orientalskdans.no

 

RESULTATREGNSKAP AL FARAH 2016
Inntekter Budsj. 2017 2016 Budsj. 2016
Medlemskontingent 55 000 57 400 55 000
Annonsesalg 500 600 500
Oppslagstavleavgift 1 000 1 050 1 200
Løsbladsalg 0 300 0
Billetter fest 30 000 26 100 30 000
Kursinntekt 0 0 0
Videosalg og -uttak 0 0 0
Offentlig støtte 0 0 0
Grasrotandelen 500 1 464 500
Andre inntekter 0 80 0
Sum driftsinntekter 87 000 86 994 87 200
Kostnader
Bladkostnader 52 000 52 020 52 000
Festkostnader 30 000 26 609 30 000
Kurskostnader 0 0 0
Videokostnader 0 0 0
Driftskostnader 15 000 14 529 15 000
Uttak dvd/kurs 0 0 0
Sum driftskostnader 97 000 93 158 97 000
Driftsresultat -10 000 -6 164 -9 800
Renteinntekter 0 69 0
Renter og gebyrer 0 -75 0
Sum finansposter 0 -6 0
Årsresultat -10 000 -6 170 -9 800

 

RESULTATREGNSKAP AL FARAH 2016
Inntekter 2016 2015
Medlemskontingent  57 400  55 500 
Annonsesalg  600  500 
Oppslagstavleavgift 1 050  1 200 
Løsbladsalg  300 
Billetter fest  26 100  33 090 
Grasrotandelen 1 464  853 
Andre inntekter 80  200 
Sum driftsinntekter 86 994  91 343 
Driftskostnader
Bladkostnader 52 020  51 756 
Festkostnader 26 609  30 266 
Driftskostnader 14 529  20 061 
Sum driftskostnader 93 158  102 083 
Driftsresultat -6 164  -10 740 
Renteinntekter  69  72 
Renter og gebyrer -75  -50 
Sum finansposter -6  22 
ÅRETS RESULTAT -6 170  -10 718 
BALANSE 30.12.2016 30.12.2015
Fordringer  -4 000 
Kontanter  500  500 
Bankinnskudd  48 543  72 068 
Eiendeler 49 043  68 568 
Egenkapital
Opptjent egenkapital 56 513  67 231 
Årsresultat -6 170  -10 718 
Sum egenkapital 50 343  56 513 
Kortsiktig gjeld -1 300  12 055 
Gjeld og egenkapital 49 043  68 568