2018

ÅRSBERETNING 2018 FOR AL FARAH – FORENINGEN FOR ORIENTALSK DANS I NORGE

Styret

Styret i 2017/2018 har bestått av
Amina Bacali (leder), Catherine Ydstie og Anbjørg Kolaas. Styret har hatt 5 styremøter i 2018.

På årsmøtet 25. august 2018 ble følgende styre valgt for 2018/2019:
Amina Bacali (leder)
Catherine Ydstie (webansvarlig og bladgruppens styrerepresentant)
Lamya Taoussi (arrangementsansvarlig)
Maikki Fonneløp (kasserer)

Al Farah forestilling i 2018. Gjestedanser Eleonora Nidal fra Italia

Medlemstall

Al Farah hadde 116 betalende medlemmer ved utgangen av 2018. Det er en negativ utvikling fra 187 medlemmer året før, men siden flere betalte medlemskontingenten sin i neste regnskapsår ble det registrerte medlemstallet i 2018 noe lavere enn det faktiske antallet. Styret mener likevel at det er viktig å se på årsakene til nedgangen. Vi reduserte antall bladutgivelser fra 4 til 2, nettsiden har hatt behov for en oppussing og vi har sluttet med utsendelser av giroblanketter. Dette er faktorer som kan ha påvirket negativt, og styret vil fortløpende vurdere tiltak i takt med utviklingen.

 

Økonomi
Regnskapet for 2018 viser et underskudd på kr 9.068. Hovedårsaken til dette er et lavere antall medlemskontingenter enn budsjettert, uforutsette økninger i bladutgiftene og et festregnskap som gikk i underskudd. 

Foreningen begynte å bruke Vipps for innbetaling av kontingenter, men på grunn av transaksjonskostnadene til DNB har inntektene ikke vært tilsvarende det reelle antall medlemmer. DNB-gebyret nå lagt til på medlemskontingenten for 2019 (kun for dem som velger å betale via Vipps). 

I 2018 besluttet styret å betale et fast honorar for bladlayout og dette er tatt med i budsjettet for 2019. Vi har sluttet å bruke revisor siden Al Farah ikke er regnskapspliktig.

 

Al Farah Magasinet
Bladredaksjonen består av en redaktør, en layouter og en korrekturleser. Bladgruppa jobber kontinuerlig med å innhente nok bidrag til å produsere et blad som kan være interessant for medlemmene. Magasinet er et medlemsblad, og jobben som redaktør og korrekturleser gjøres på frivillig basis. Bladgruppa er helt avhengig av bidrag fra medlemmene for å kunne produsere bladet.

Bladredaksjonen har produsert 2 utgivelser i 2018 (nr. 88-89). Magasin nr. 88/juli hadde 52 sider og et opplag på 250 stk. Redaktør var Lamya Taoussi og layouter Marta Dobrzynska. Magasin nr. 89/desember hadde 56 sider og et opplag på 150 stk. Redaktør var Catherine Ydstie og layouter Marta Dobrzynska. Totalt antall solgte annonser i 2018 var en helside og en halvside (som kommer med i regnskapet for 2019).

Al Farah blad

Arrangement
Festforestilling

Vi arrangerte festforestilling fredag 9. februar på Caféteatret i samarbeid med Oslo Oriental Dance Festival. Foreningen delte på inntekter og utgifter for fredagens show, der OODF først hadde del 1 av Dancer of The Year-konkurransen, etterfulgt av Al Farah-show med gjestedanser Eleonora Nidal fra Italia. Showet hadde 17 danseinnslag med medlemmer fra hele landet og hadde en god variasjon av solo- og gruppedans, profesjonelle og amatører, dansere som tidligere har opptrådt på Al Farah og nye dansefjes. Anbjørg Kolaas var arrangementsansvarlig og konferansier, og Amina Bacali var lydansvarlig. Showet ble filmet av OODFs videograf, Vladimir Kluchenkov, og danserne kunne kjøpe sine private videoklipp fra ham.

Det ble solgt tilsammen 43 billetter og festen gikk i underskudd. Våre medlemmer fikk 50 kr i rabatt per kurs på OODF samme helg, og det var totalt 33 medlemmer som benyttet seg av kursrabatten.

Klikk på bildet for å se alle bildene fra showet i 2018

Dansens dager 

Dansens Dager er et årlig, gratis arrangement for å markere og løfte frem verdien og betydningen av dans som kunstform, og er en videreføring av den internasjonale Dansens Dag. I alle norske byer foregår det små og store dansearrangement, og i Oslo er det Danseinformasjonen som er ansvarlig koordinator. 

Al Farah arrangerte Flyvende Teppe på Operataket i Oslo lørdag 28. april 2018. Solveig Nørstrud Wanvik og Valentina Iversen bidro med hvert sitt soloinnslag. Det var fint vær og godt publikumsoppmøte, og Al Farah delte ut foreningsbrosjyrer, filmet og fotograferte danseinnslagene. Catherine Ydstie og Maikki Fonneløp sto for arrangementet.

Klikk på bildet for å se alle bildene fra Dansens Dager


PR
Al Farahs Facebook-side har 547 likerklikk og 563 følgere. Siden holdes aktiv ved at styret og webansvarlig poster innlegg om relevante temaer, kommende arrangementer og nytt om foreningen. Vi har 674 medlemmer i vår åpne Facebook-gruppe, og gruppen blir brukt aktivt til å informere om show, kurs og events. Kjøpte annonser til medlemsbladet, samt arrangementer i regi av private aktører under “Magedans i Norge”, blir postet på Facebook-siden.

Webside

Vi har flyttet Al Farah-domenet vårt fra One.com til Domeneshop og har laget ny nettside i WP. Nettsiden har nå blitt mer mobilvennlig og har fått en kalender der medlemmene kan tipse webansvarlig om forestående arrangementer i inn- og utland. Nettsiden oppdateres jevnlig med nye artikler fra bladene og har nå et eget arkiv med sangoversettelser fra arabisk til norsk. Det som tidligere het Oppslagstavlen i bladet har nå blitt flyttet til nettsiden og fått navnet “Magedans i Norge”. Her kan medlemmene annonsere med tekst, bilde og hyperlink til nettside/Facebook-side. Oppføringen koster 200 kr per kalenderår, og kun medlemmer som har betalt årskontingent kan bestille oppføring. De som står oppført på denne listen blir prioritert ved markedsføring av arrangementer i nettkalenderen og på Al Farahs Facebook-side.

 

Styrets webansvarlig har også hatt en opprydding i Al Farahs elektroniske dokumentarkiv slik at det skal være enkelt for styret å få oversikt over og oppdatere festinformasjon, gjestedansere, faste bladspalter, kontrakter og konkurransevinnere.

Styremedlemmene er aktive på nett med kommunikasjon i Styrechat og jevnlige møter.

Al Farah eier domenene:
alfarah.no
bellydance.no
orientalskdans.no