Michelle Galdo del 2

Av Maikki Fonneløp.  Foto: Privat

Publisert i Al Farah bladet nr 90/april  2019

Fortell om dansemiljøet på den tiden, tidlig 2000-tallet.
Av dansere som var etablerte var det Hilde, Siw, Lee, Yasmin og Barbro. Noen danset fast på restaurant og noen hadde kursvirksomhet. Jeg var ikke etablert i det hele tatt, men jeg ble brukt litt av alle siden jeg var den som var på et nivå der de kunne bruke meg. Det å være vikar ga meg tidlig en bratt læringskurve, og etter hvert fikk jeg mine to egne restauranter som jeg begynte å danse fast på.

Fortsett å lese «Michelle Galdo del 2»