Koreografi vs. improvisasjon

Tekst: DaVid of Scandinavia 

Foto: Rufio Reckless

Publisert i Al Farah bladet nr 84/mars 2017

En koreografi er som et øyeblikksbilde av et spesifikt tidspunkt og sted i en dansers utvikling. Et øyeblikksbilde av noe spesifikt man ønsker å si som så skal kunne gjengis uansett hvor man opptrer på senere tidspunkter.

Fortsett å lese «Koreografi vs. improvisasjon»