Skeiv magedans

Tekst: Kamrah

Oversettelse: Miriam Embla

Publisert i Al Farah bladet nr 80/mars 2016

I det siste har transmiljøet blitt viet mye oppmerksomhet. Jeg kom ut av skapet som transperson i magedansmiljøet, nyheten om Caitlyn Jenner, Holly Woodlawns død, etc. Fo enkelte kan denne tilsynelatende plutselige endringen være forvirrende. Jeg har fått noen spørsmål om inkludering, og jeg har sett flere som har begynt å spørre om inkludering av skeive mennesker i magedansmiljøet.

Kamrah finner du på Facebook her

Kamrah finner du på Instagram her

Definisjoner

For det første, nøyaktig hva mener jeg med skeiv og transperson? Det er utenfor denne artikkelens  rekkevidde å forklare disse begrepene i dybden, men for å oppsummere: Disse ordene er paraplybegreper og har dermed ulik betydning for mange mennesker. Skeiv blir ofte brukt får å beskrive hele LGBTQ+ bevegelsen, men har fortsatt noen negative konnotasjoner for enkelte. Ikke alle LGBTQ+ mennesker vil bli kalt skeiv (selv om Q-en i alfabetsuppen står for queer), og det er greit. Den kan referere til enten en persons seksuelle orientering (hvem de er tiltrukket av seksuelt eller romantisk) eller til deres kjønnsidentitet eller -uttrykk (hvilket ikke alltid er det samme). Personlig er jeg kjønnsskeiv, hvilket betyr at mitt kjønn hverken er kvinne eller mann. Trans (noen gangner skrevet trans*, selv om dette er på vei ut) er egentlig et kjemisk begrep som betyr på tvers (cis er det korresponderende begrepet for noe er på samme side, cis-kjønnede er altså de menneskene hvis kjønnsidentitet og -uttrykk er i tråd med den kroppen de er født med). I store trekk er en transperson noen som har en anatomi som ikke alltid passer med deres kjønn. Kroppslig kjønn og kjønnsidentitet er to forskjellige ting. Det fins flere enn to kjønn (søk intersex). Ikke alle transpersoner er «fanget i feil kropp» og ikke alle transpersoner vi skifte kjønn. Kjønnsidentitet og -uttrykk er høyst individuelt, hvilket gjør det hele så forvirrende for mange. I denne artikkelen vil jeg for det meste snakke om transperson og kjønsskeive personer.

Hva betyr dette for deg?

Det kommer an på. Hvis du er elev på dansekurs kan det bety at du vil dele dansesal med en som er skeiv eller transperson. Hvis du er profesjonell danser kan det bety at du vil dele garderobe, ta kurs med og muligens turnere med en danser som er skeiv eller transperson. Hvis du er lærer kan det bety at du vil undervise en danser som er skeiv eller transperson. Vedkommendes behov vil avhenge av ditt forhold til dem og hvor åpne de er om sin identitet.

Hvordan skal vi gå fram for å skape et mer inkluderende rom for dansere som er skeive eller transpersoner? Jeg vil legge fram noen tips, men disse er ikke fullstendige eller utfyllende. Igjen vil jeg understreke: alle skeive og transpersoner er forskjellige. Akkurat som du må være inkluderende ovenfor dansere med ulike kroppstyper må du være inkluderende ovenfor oss i dine rom. Noen vil mislike det, og det er synd. Men tidene forandrer seg , og du kan velge å stå imot utviklingen eller følge med i tiden.

Toaletter

Dette er et viktig tema. Folk bekymrer seg for at menn vil få tilgang til dametoaletter, noe som de tror vil føre til en økning i antall overfall på jenter og kvinner. Selvfølgelig er det ingen som vil at dette skal skje (og overfall på toaletter er, og vil alltid være, ulovlig). Men transkvinner er ikke menn, akkurat som transmenn ikke er kvinner. Det er ikke din jobb å kontrollere toalettene. La meg gjenta det. Det er ikke din jobb å kontrollere toalettene. Hvis du finner noen som «ser ut som » de ikke hører hjemme på toalettet så raker det ikke deg. De bare bruker det toalettet de er mest komfortable med. Tro meg, de er bare der for å tisse, ikke noe mer.

De som driver dansestudio må nok sjekke hva som er lovlig angående merking av toaletter. Det beste i denne sammenhengen er kjønnsnøytrale toaletter fordi det fjerner ubehaget ved å måtte velge toalett (og risikere å bli kritisert for å velge «feil»)  for de som ikke passer inn i de tradisjonelle kjønnskategoriene. Hvis du har toaletter med avlukker, må de vanligvis merkes for kvinner og menn. I så fall, husk at de som bruker toalettene ikke nødvendigvis har samme «utstyr» som deg, men det betyr ikke at de ikke hører hjemme der eller er der for å stirre på deg (eller overfalle deg). De er der av samme grunn son deg.

Eller du kan gjøre som Etsy, den nettbaserte markedsplassen for design og håndverk, har gjort i sitt hovedkvarter i New York; utfordret statens lovgivning ved å gjøre toalettene kjønnsnøytrale med kreativ skilting.

Garderober

Jeg kommer til å bli litt dømmende her og jeg er ikke så veldig lei meg for det. Hvis du er en proff danser, eller satser på å bli det, burde du virkelig venne deg til kjønnsnøytrale omkledningsrom. Sånn er show biz; små garderober, raske kostymeskift, ingen tid til å se på hverandres intimsoner. Dansere er ikke der for å glo på andres kropper. De er der for å skifte og kanskje varme opp. Jeg finner det litt urovekkende og voldsomt urettferdig at så mange av våre mannlige dansevenner blir forvist til bøttekott og toaletter (som kvinnelige dansere med rette ville gått av skaftet for) for å skifte fordi kvinnene ikke vil skifte foran dem. Jeg kan forstå  det til en viss grad….men hvis du er profesjonell burde du oppføre deg deretter. Garderober (på teater og andre visningssteder for dans, red. anm.) har sjelden vært kjønnsdelt, og sånn har det vært siden teatrets begynnelse. Venn deg til det. Når det er sagt vil nok de fleste skeive og transprsoner følt seg mer velkommen hvis vi ike følte at vi kom til å bli bedømt på grunn av kroppene våre og bli henvist til et toalett for å skifte. Noen ville nok vært mer komfortable med å skifte i enerom, så dersom det er plass til å tilby den valgmuligheten er det ideelt.

 

Det er klart at ikke alle skeive eller transpersoner ville likt å bli tvunget til å skifte alene men få lov til å skifte sammen med alle andre. Vi burde være villige til å imøtekomme dem på det. Det er hensynsløst å tvinge noen til å skifte alene, vekk fra fellesskapet som oppstår i garedroben. Hvordan ville du opplevd å bli tvunget til å skifte et annet sted på grunn av hvordan kroppen din ser ut? Som dansefamile burde vi bli vant til tanken om at folk har forskjellig utstyr mellom beina. Vi påstår å være en kroppspositiv beveglse og vi burde oppføre oss deretter. Folk har ulike kropper. Det er ikke noe galt med det.

På kurs

Det er flere ting som kan gjøre kurs mer inkluderende for skeive og transpersoner. For det første, bruk det navnet de oppgir til deg, selv om det er forskjellig fra det som står på bank- eller ID-kortet deres. Dansere har ingen problemer med å bruke hverandres artistnavn, så det burde ikke være så vanskelig å unngå å bruke navnet de ble gitt ved fødselen, ikke oppgi deres opprinnelige navn (eller kjønn!) til andre hvis du vet det. Det er forferdelig hensynsløst og frekt.

Generelt er det best å bruke det pronomen som passer til deres kjønnspresentasjon. Men det kan være vanseklig å fastslå hvilket kjønn skeive personer er bare ved å så på deres anatomi (og for å være ærlig er det en creepy måte å fastslå kjønn på). Noen transpersoner skifter ikke kjønn medisinsk (gjennomgår hormonterapi eller kirurgi) og våre trenginsantrekk etterlater ikke så mye til fantasien. Dersom du er usikker på om noen er en «hun» eller «han» (eller «de»), enten høflig gi dem ditt eget pronomen og se om de gir deg sitt, eller spør på en diskret måte. De fleste skeive eller transpersoner syns dette er ok, men det kan være noen som blir fornærmet over at du må spørre. Vær forberedt og vær høflig.

Prøv å unngå «kjønnet språk». I stedet for å tiltale klassen som «damer!» prøv «dansere!». Ikke bare er dette mer inkluderende for mannlige elever, men også for kjønnsskeive og andre ikke-kjønns-konforme dansere som kan føle seg ekskludert eller fornærmet av å bli kalt dame. Prøv også å unngå å si ting som «kvinners kropper er bygd sånn». Dette stemmer faktisk ikke, og slike utsagn er utslettende for mannlige og ikke-kjønns-konforme dansere. Jeg har kommet til skade for å bruke slikt språk selv og det stemmer ganske enkelt ikke. Ikke alle kvinner som ble født med kvinnekropp er bygd likedan. Så ikke ignorer dine kvnnnelige danser som ble født med mannlig kropp ved å si slike ting.

 

Dette virker som små endringer, men du ville blitt overrasket over hvor mye motstand jeg har sett mot å bli mer inkluderende ovenfor skeive og transpersoner innen dansemiljøet. Jeg har hørt danserer som har sagt rett ut at menn ikke hører hjemme i magedans og at transkvinner er menn og ikke passer inn. Det er forferdelig sneversynt og støtende. Dersom vi vil at magedans skal være det kroppspositive miljøet vi hevdet at det er , så er vi nødt til å parktisere det, ikke bare snakke om det.

Dersom vi vil at magedans skal lykkes som en danseform og bli allment akseptert som en kunstform, bør vi se framover i stedet for å klamre oss til «tradisjonelle» måter å tenkte på. I disse dager forkaster mange unge mennesker utaderte ideer om kjønn, og velger å ikke identifisere seg som mann eller kvinne. Jeg har opplevd mange magedansere som klager over at unge mennesker ikke kommer på kursene deres, at magedans foreldes og dør ut. Hvis du vil tiltrekke deg unge mennesker er du nødt til å følge med i tiden, og det betyr å akseptere og være inkluderende overfor skeive og transkjønnede personer.

Tekstforfatter Kamrah is a belly dancer in Chicago, IL. They started belly dance as an exercise routine but it turned into a passion for dance that has not lessened, even after more than a decade. They have a powerful presence on the stage, and is particularly known for their amazing shimmies. Kamrah is also known as a very versatile belly dancer, and audiences have come to expect the unexpected from them. Performances can be anything from traditional Egyptian, to tribal fusion, to fantasy cosplay (costume play) pieces.