Kjønn i dansen – et intervju med DaVid

Tekst: Miriam Embla

Publisert i Al Farah bladet nr 80/mars 2016

David kan du følge på Facebook her:  DaVid of Scandinavia

Hvilke forskjeller opplever du det finnes i måten menn og kvinner danser magedans?

Først og fremst må det nevnes at enhver person har sitt personlige kroppsspråk og enhver kropp er satt sammen forskjellig. Disse tingene påvirker hvordan man danser. Når det er sagt, så avhenger måten kvinner og menn danser på , hvem de har trent hos. Noen lærere pusher virkelig kjønnsidentitiet og stereotypisk kroppsspråk på sine elever, mens andre krever en bredde i uttrykksvokabularet. Selv mener jeg at en danser er en danser som må kunne uttrykke seg på tvers av kjønn og stereotyper, og jeg trener mine dansere deretter.

Davids nettside finner du her: http://www.davidofscandinavia.com/

For eksempel forlanger Oriental helt andre ting av en danser enn  for eksempel Saiidi gjør, eller det som må uttrykkes for å kunne regnes som Shaabi etc. En god danser må kunne uttrykke forskjellene mellom disse, mener jeg. For meg blir det feil å begrense uttrykksbredden etter kjønn, jeg ser heller at man utvikler seg i alle uttrykk som er tilgjengelige for en.

Fortsett å lese «Kjønn i dansen – et intervju med DaVid»