Dansens Dager 2018

Al Farahs flyvende teppe på Operataket i Oslo – lørdag 28.april 2018.

Dansere: Valentina Iversen og Solveig Nørstrud Wanvik

Foto: Catherine Ydstie.  Arrangementsansvarlige: Catherine Ydstie med hjelp av Maikki Fonneløp

Tekst : Catherine Ydstie (Kilder: Store Norske Leksikon og Wikipeda). Publisert i Al Farah bladet nr 89/2018

Den internasjonale Dansens Dag finner sted den 29. april hvert år, på fødselsdagen til den franske danseren Jean-Georges Noverre (1727-1810) som regnes som grunnleggeren av den moderne balletten. Dagen er en verdensomspennende markering av alle danseformer og har til hensikt å feire mangfoldet innen dans og kjærlighet til dans på tvers av kultur, alder, hudfarge, ferdighetsnivå og danseform.

Jean-Georges Noverre

Jean-Georges Noverre ble født i Paris 29. april 1727. Hans far var en sveitsisk soldat, og foreldrene hans forventet at han skulle gjøre karriere innen militæret, men Jean-Georges valgte  isteden dansen som levevei.

Etter drøyt ti år som profesjonell ballettdanser publiserte han en bok med, etter datiden norm, revolusjonerende ideer om dans.

 

Noverre kritiserte datiden ballett med sine repressive tradisjoner slik som stereotypiske og tungvinte kostymer, gammeldagse koreografier  og musikkstiler, samt bruken av maske som han mente forhindret danseren fra å vise ansiktsutrykk som kunne levendegjøre rollen deres. Han mente danserne brydde seg for mye om å vise fram teknikk, og for lite om kunsten å vise følelser og fortelle historier. Noverre fikk danserne til å ta av seg maskene og de store kostymene for at de skulle kunne bruke hele kroppen til å danse med. Han fant også opp ballet d’action, der man forteller historier bare ved å bruke kroppen og uten å si noe. Før hadde ballett stort sett vært en del av operaer.

Solveig Nørstrud Wanvik
Solveig Nørstrud Wanvik
Solveig Nørstrud Wanvik

Noverre var en forkjemper for at dansetreningen skulle ta mer hensyn til hver individuelle dansers styrker og svakheter – at dansere og dansepedagoger skulle dyrke det individuelle uttrykket hos hver danser – ikke nødvendigvis strebe etter likhet.

Valentina Iversen
Valentina Iversen
Valentina Iversen

Noverres arv lever videre i dag og han er en av de mest siterte i danselitteraturen. Hans ideer om at uttrykk og individualitet er viktige faktorer i dansekunst, harmoner godt med verdigrunnlaget i Dansens Dager.

Etter dansen blir det photoshoot på Operataket : )

Solveig Nørstrud Wanvik

Valentina Iversen

Når det er photoshoot på operataket så kommer det turister til som gjerne vil bli fotografert sammen med Stjernene : )