Økning av medlemskontigenten

Publisert i Al Farah bladet nr 84/mars 2017

Kjære alle medlemmer.

Vi har sett oss nødt til å øke medlemskontigenten fra 300,- til 350,- for året 2017.

Foreningen har gått i underskudd de siste par årene og det kan ikke fortsette dersom foreningen skal bestå. Vi er primært avhengig av medlemskontingenten for å kunne drive foreningen, og selv om det har vært en økning i antall medlemmer de siste årene er det ikke nok til å ikke gå i minus.

Som dere ser av tabellen overskrider driftsutgiftene inntektene vi får inn ved medlemskontigenten. Utgiftene til produksjon av bladet øker hvert år i takt med at alt annet i samfunnet blir dyrere, og det er en stund siden sist vi økte medlemskontingenten.

For å unngå å øke kontigenten uten å ta hensyn til medlemmenes ønsker handlet et av spørsmålene I høstens medlemsundersøkelse/spørreundersøkelse om økning av medlemskontigenten. 99 % av de som besvarte undersøkelsen stillte seg positive til en økning av kontigenten for å kunne dekke driftsutgiftene.

Styret vil i 2017 arbeide for kunne presentere et regnskap som ikke går i minus på slutten av året.
Hvordan skal vi klare det? Vi vil jobbe med å verve flere medlemmer til foreningen og selge flere annonser i bladet og på nett. I tillegg har vi iverksatt sparetiltaket om at Al Farah bladet ikke skal overskride 32 sider.

Vi håper DU fortsatt vil være med videre å støtte foreningen – vi trenger DEG for å kunne fortsette.

Hilsen styret