Om Al Farah

«Farah» betyr glede, fest og bryllup på arabisk. Al Farah – Foreningen for orientalsk dans i Norge er en frittstående ideell forening for alle som er interessert i orientalsk dans (magedans). Foreningen arbeider for å gi økt kunnskap om, og forståelse for orientalsk dans, musikk og kultur.

Foreningen mottar ikke noen form for støtte (bortsett fra en symbolsk sum som Grasrotmottaker hos Norsk Tipping) og driftes utelukkende av det som kommer inn i medlemsavgifter.

Al Farah forestilling i 2015 – gjestedanser Nirmel

Arbeidet som legges ned av styret og evt andre frivillige er av frivillig karakter, dvs ikke lønnet. Unntaket er layoutarbeidet og redaktørarbeidet for Al Farah bladet, som tilgodeses med en symbolsk sum. Styremedlemmer er automatisk medlemmer av foreningen og må ikke betale medlemsavgift de årene de jobber i styret (dette vil gjelde for påfølgende år da styremedlemmer velges inn på våren og foreningen ikke refunderer medlemsavgifter).

Gloria Riveros

Al Farah ble stiftet i januar 1996. Nå har foreningen rundt 100 medlemmer, de aller fleste er norske kvinner som gjerne har vært i kontakt med orientalsk dans gjennom kurs, eller ved kontakt med kulturer dansen kommer fra.

Se våre vedtekter

Foreningen er registrert i Enhetsregisteret (som er en del av Brønnøysundregistrene), og vi er registrert som organisasjonsform forening. Forening er en ikke-kommersiell organisasjon; dvs en sammenslutning av personer som har en felles interesse de ønsker å fremme; gjerne av uegennyttig eller kulturell karakter

Nirmel

Foreningen er også registrert i Frivillighetsregisteret. Frivillighetsregisteret er et register over organisasjoner som driver frivillig virksomhet, og det er gratis og valgfritt å registrere seg.

Definisjon av frivillig virksomhet er en virksomhet som er basert på frivillige gaver eller innsamlede midler samt frivillig tidsbruk, og som har et ikke-kommersielt formål.  (Frivillighet Norge)

Grasrotandelen

Al Farah er registrert som Grasrotmottaker hos Norsk Tipping.  Gjennom Grasrotandelen fordeler Norsk Tippings kunder store beløp til lokale klubber og foreninger. Kundene bestemmer selv hvilket lag eller forening som skal få et beløp tilsvarende sju prosent av spill-innsatsen deres.

Spiller du via Norsk Tipping blir vi veldig takknemlige hvis du registerer Al Farah som din Grasrotmottaker. Det kan du enkelt gjøre via Norsk Tipping sin side her: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

Karianne på Sandviksfjellet – foto Monica Martinussen

Medlemsblad

Al Farah Magasinet har inspirerende artikler for magedansere, inkludert intervjuer med norske og internasjonale dansere og  bilder fra danseforestillinger. Medlemsbladet kommer ut to ganger i året: april og oktober.

Deadline for innsendelse av bidrag i 2023 :  4.april og 21.september

Bidrag sendes blad@alfarah.no

Vil du annonsere i bladet? 

Festforestilling

Al Farah arrangerer hvert år danseforestilling hvor foreningens medlemmer gis muligheten for å opptre. Både profesjonelle og ferskere magedanserinner og -dansere kan opptre, og forestillingen inneholder en blanding av gruppedanser og solodanser i mange ulike stilarter, og på ulike nivåer. Kriteriet for å opptre er at du har betalt din medlemskontigent. Er pågangen av dansere stor forbeholder Al Farah styret seg retten til å velge ut hvilke innslag som kommer med. Kommer du ikke med i årets forestilling vil du automatisk få muligheten til å være med i neste års forestilling (såfremt du velger å fortsette å være medlem neste år). Vi inviterer som regel også en eller flere gjestedansere.

Al Farah forestillingen i 2017

Bli frivillig

Foreningen er basert på frivillig innsats og vi vil gjerne ha med flere som ønsker å bidra til å spre kunnskap om orientalsk dans. Vi ønsker spesielt å få med frivillige fra flere steder i landet, slik at foreningen kan representere medlemmene best mulig. Styret er avhengig av tips om saker og tekst/bilder til nettside og medlemsblad. Kontakt leder@alfarah.no for å høre hva du kan bidra med 🙂