Annonsere i Al Farah bladet

Al Farah-magasinet

Scroll down for information in english

Medlemsbladet utgis to ganger i året: april og oktober, og har et opplag på 100.

Deadline for innsendelse av annonse 2023:

4.april og 21.september

Annonsere i Al Farah-magasinet

Annonsepris for medlemmer av foreningen:

 • A. Innside cover, foran eller bak: 500 kr
 • B. Helside inne i bladet: 400 kr
 • C. Halvside inne i bladet: 200 kr
 • D. Kvartside inne i bladet: 100 kr

Kontakt på blad@alfarah.no for å gjøre avtale om annonsering.

Annonser som publiseres i Al Farah bladet vil også bli publisert (2 x) på Al Farah sin Facebook side/Page – som har 840 følgere

Annonsepris for ikke-medlemmer:

 • A. Innside cover, foran eller bak: 750 kr
 • B. Helside inne i bladet: 600 kr
 • C. Halvside inne i bladet: 300 kr
 • D. Kvartside inne i bladet: 150 kr

Betaling

Annonser betales før publisering i bladet.

 1. Bankoverføring: Al Farah konto 0530. 54. 80330
 2. Vipps 503521 – husk å legge på 5,- (pga transaksjonskostnader)

Forutsetninger for annonsering

Annonsen må ikke kreve layout/design/korrektur fra magasinets redaksjon.

Ønskes layout/design på annonsen må det betales ekstra for:

 • 350,- per side
 • 200,- per halv og
 • 150,- for mindre formater

Dette betales direkte til Al Farah magasinets layouter Marta.
fijalkowska.marta@gmail.com

Al Farah bladet nr 91/oktober 2019

INFORMATION IN ENGLISH:

Advertise in the Al Farah magazine

Contact blad@alfarah.no to make an appointment for advertising. All prices are in Norwegian Kroner. The Al Farah magazine has two editions a year – April and October. The magazine is sent to the members of the association which is around 100. Ads published in the Al Farah magazine will also be published (2x) on Al Farah’s Facebook page – which has 840 followers.

Payments:

 1. Bank transfer: Al Farah konto 0530. 54. 80330
 2. Vipps 503521
 3. There is also a possibility to pay by paypal.  The association does not have a paypal account but you can pay privately to the editor and the editor will transfer the money to the association.  Contact the editor on blad@alfarah.no to make this kind of payment.

Advertising prices for members of the association:

 • A. Inside cover: 500 kr
 • B. Full page inside the magazine: 400 kr
 • C. Half page inside the magazine: 200 kr
 • D. A quarter of a page inside the magazine: 100 kr

Non-member Advertising Price:

 • A. Inside cover: 750 kr
 • B. Full page inside the magazine: 600 kr
 • C. Half page inside the magazine: 300 kr
 • D. A quarter of a page inside the magazine: 150 kr

 • If you want layout or design of your ad you will have to pay extra – this is paid directly to Marta who does the layout of the magazine:

  • 350,- Full page
  • 200,-  Half page
  • 150,- Quarter of a page
Blad nr 92/april 2020