2014

ÅRSBERETNING 2014 FOR 
AL FARAH – FORENINGEN FOR ORIENTALSK DANS I NORGE

Styret i 2014 har bestått av
Ingrid Bjørsnøs Kvam (leder), Morten Y. Nilsen (kasserer), Lene Lorentzen (sekretær og web-ansvarlig), Miriam Gjerstad (bladgruppens styrerepresentant), Amina Bacali (arrangementsansvarlig) og Maria Riiber (PR-ansvarlig). Det nye styret har hatt åtte styremøter etter årsmøtet i mars 2014.

Generelt
Al Farah hadde 183 betalende medlemmer innen utgangen av 2014, mot 195 i 2013.

Al Farah-magasinet
Al Farah-magasinets redaksjon ble byttet ut i etter februarutgaven (nr. 72) i 2014. Redaksjonen bestod inntil da av Solveig Rye Ghatso (redaktør), Ellen Bjerkan (styrets representant), Kjersti Nilsen (layout) og Morten Y. Nilsen (korrektur). F.o.m. utgave 73 bestod magasinets redaksjon av Miriam Gjerstad (redaktør og styrets representant), Jorunn Sjølli (layout), Cathrine Kevlar (billedansvarlig) og Ingrid Bjørsnøs Kvam (korrektur). Al Farah-magasinet har kommet med 4 utgivelser i 2014 (nr. 72–75), med et opplag på rundt 250 eksemplarer. Antall sider har ligget på ca. 40, og man ønsker å holde sidetallet på minimum dette nivået, og kanskje øke dette noe for enkelte utgaver (eksempelvis førjulsutgaven).

Gjennom å ha fått profesjonell layout- og grafikkhjelp fra Jorunn Sjølli har magasinet fått en betraktelig kvalitetsøkning visuelt. Sjølli har gjort en stor innstas for bladets visuelle profil og hevet det til et profesjonelt nivå. Bladgruppa jobber ellers kontinuerlig med å gjøre bladet attraktivt og lesverdig for medlemmer over hele landet, gamle som nye. Et av grepene som er foretatt er å gi de ulike utgavene et tema, som man forsøker å belyse med flere artikler/tekster, fra ulike perspektiv. Med forhåndsbestemte tema kan også redaksjonen målrette forespørsler om bidrag, noe som har gjort utgavene mer oversiktlig rent logistisk, fra skribent til layouter. Styret diskuterer kontinuerlig mulige bidragsytere og temaer, og forsøker å involvere medlemmer i dette arbeidet.


Med en helt ny redaksjon har det tatt noe tid å etablere nye, gode rutiner og god kommunikasjonsflyt. I tillegg er det kun en person som er ansvarlig både som redaktør og bladgrupperepresentant , og dette har gitt en noe større arbeidsbelastning. Disse to faktorene resulterte i at utgave 73 ble forsinket i utsendelse, noe som var sterkt beklagelig. Redaksjonen er fortsatt under endring og styret lette innen utgangen av 2014 etter ny layouter som kan erstatte Sjølli. Rutinene og kommunikasjonen er likevel blitt bedre utover 2014, og målet er å få på plass en fast redaksjon innen sommeren 2015, slik at utgivelsen blir mer forutsigbar, både for medlemmene og bladgruppa.
Oppslagstavlen hadde 15 oppføringer. Magasinet har ikke hatt mange annonser, og styret og bladgruppa har diskutert flere muligheter for å få økt interessen for å annonsere i bladet.

Al Farah forestilling i 2014 – konferansier Lamya Taoussi

Arrangement
Arrangementsansvarlig Amina Bacali stod i spissen for årets festforestilling på Pigalle i Oslo 20. september, med god hjelp fra frivillige og styret. Gjestedanser for 2014 var Shireen, som danset soloinnslag, innslag i gruppe med egne elever, samt dans til livebandet for kvelden. I tillegg kom profesjonelle og amatører fra hele landet for å opptre, og det ble servert tapas på bordene. Etter danseforestillingen åpnet vi dansegulvet for hafla med live musikk fra Safaa al Saadi, Darvan Ahmed Abdulkarim og Sattar al Saadi. Dansegulvet var stappfullt og kvelden ble en suksess: Med 87 betalende gjester fikk festen et overskudd på 2 299.

Klikk på bildet for å se bilder og filmsnutter fra festen i 2014

På Dansens dager 26. april 2014 hadde Al Farah sin tradisjonelle «Al Farahs flyvende teppe», denne gang på Olaf Ryes plass, arrangert av Amina Bacali og Maria Riiber fra styret. Vi fikk med oss musikkanlegg og live trommer med musikerne Sattar al Saadi og Safaa al Saadi, og det ble dans fra både styremedlemmer og andre Al Farah-medlemmer.

Danielle

Rundt teppet var det også åpnet for stand for alle danseinstruktører/aktører innenn orientalsk dans som ønsket å delta og reklamere for sine kurs/arrangementer. Al Farah forsøkte å oppmuntre andre medlemmer rundt omkring i landet til å sette opp egne flyvende tepper/åpne magedansscener under Dansens dager.
Al Farah-styret prøvde å sette opp et kurs om magedans og graviditet i Oslo 18. oktober, med fysioterapeut og magedanser Vigdis Bjørnøy. Det ble dessverre for få påmeldte, slik at kurset måtte avlyses i denne omgang.

Klikk på bildet for å se bilder og filmsnutter fra foreningens flyvende teppe under Dansens Dager

PR
Maria Riiber med hjelp av styrets medlemmer har markedsført foreningen og festforestillingen gjennom vår facebookside, plakater og flyere, samt på vår nettside. Al Farah har hatt glede av nytt PR-materiell utarbeidet av det forrige styret, i tillegg har Jorunn Sjølli hjulpet oss med å utforme profesjonelle plakater til bl.a. festforestillingen.
Al Farah opprettet i 2014 egen liker-side på facebook, slik at vi nå har to kanaler på facebook for å nå ut til medlemmer: Medlemssiden hvor alle medlemmer kan poste innlegg, og liker-siden hvor Al Farah-styret kontrollerer innleggene. Innlegger som postes på liker-siden vår kommer automatisk opp på vår hjemmeside, og vi har fått en tettere kobling mellom disse to.
En oppgradering av nettsidene for å gjøre den mer attraktiv har også vært en PR-agenda for det nye styret, og Lene Lorentzen har oppjustert hele nettsiden.

 

Al Farah samarbeidet med Oslo Oriental Dance Festival med stand og sponset vinnere av Dancer of The Year med medlemskap.
Under festforestillingen hadde vi egen stand med mulighet for å få med seg dvd og gamle blader dersom man inngikk medlemskap. Dette er en fin kombinasjon som vi ønsker å videreføre på de arrangenementene der styret er tilstede.
PR-ansvarlig har vært på kurs i søknadsskriving for legater/fond, styret håper å kunne skaffe til veie midler for et større arrangement i 2016 gjennom å søke kulturmidler til dette.

Al Farah forestilling 2014. Sonja, Lill og Trude fra Sarpsborg

Nettsiden alfarah.no
Lene Lorentzen, som tiltrådte som ny web-ansvarlig for Al Farah i mars 2014, har gjort et stort arbeid for å heve nettsiden til Al Farah: sidene har fått en ny og friskere layout, mer innhold, flere og nyere bilder, samt stream fra vår nyopprettede liker-side på facebook, med «lik oss på facebook»-lenke. Sidene har blitt oppdatert jevnlig. Styret håper at vi gjennom å friske opp nettsidene og gjøre koblingen mellom facebook og nettside tettere, kan få flere besøkende på nettsiden, få flere som ønsker å betale for å stå på oppslagstavla vår, samt at vi skal kunne trekke til oss flere medlemmer og annonsører på sikt.
Al Farah eier domenene alfarah.no, bellydance.no og orientalskdans.no.