2017

ÅRSBERETNING FOR AL FARAH – FORENINGEN FOR ORIENTALSK DANS I NORGE

Styret i 2017 har bestått av:
Amina Bacali (leder og webansvarlig), Catherine Ydstie (bladgruppens styrerepresentant), Anbjørg Kolaas (arrangementsansvarlig), Liz Kirkengen (PR-ansvarlig og sekretær) og Morten Y. Nilsen (kasserer, ikke aktivt styremedlem). Styret har hatt 6 styremøter i 2017.

Styremiddag 2017: Yvonne, Maria Riber, Amina, Catherine og Sarah


Generelt
Al Farah hadde 187 betalende medlemmer innen utgangen av 2017, mot 191 medlemmer i 2016. 

Økonomi
Regnskapet for 2017 viser et overskudd på 145 kr mot et underskudd på  6170 i 2016. Foreningen har gått over til å ha 2 blader i året og redusert medlemsavgiften til 300 kr. per år fra 2018.   

Al Farah-magasinet
Al Farah-magasinets redaksjon bestod i den første utgaven i 2017 (nr 84/mars, 32 sider) av Bente Hjertås (redaktør), Anette Norli (layout) og Maikki Fonneløp (korrektur). Redaksjonen i andre utgave i 2017 (nr 85/juli, 32 sider) bestod av Lamya Taoussi (redaktør), Miriam Embla (layout) og Maikki Fonneløp (korrektur). I tredje utgave (nr 86/oktober, 32 sider) overtok Anbjørg Kolaas layout, ellers forble redaksjonen uendret. Årets fjerde og siste utgave (nr. 87/desember, 56 sider) hadde følgende redaksjon: Catherine Ydstie (redaktør), Anbjørg Kolaas (layout) og Maikki Fonneløp (korrektur).
Al Farah-magasinet har kommet med 4 utgivelser i 2017 (nr. 84-87), med et opplag på rundt 250 eksemplarer.

Al Farah-magasinet har kommet med 4 utgivelser i 2017 (nr. 84-87), med et opplag på rundt 250 eksemplarer.

Al Farah-magasinet er et medlemsblad, og alt arbeidet med bladet gjøres på frivillig basis. Bladgruppa jobber kontinuerlig med å innhente nok bidrag til å produsere et blad som er av interesse, og redaksjonen er helt avhengig av bidrag fra foreningens medlemmer. Å produsere fire utgaver i året har vist seg å være et enormt stort arbeid, og for å minske arbeidsbelastningen på redaksjonen ble det vedtatt på ekstraordinært møte høsten 2017 at Al Farah i 2018 skulle gå ned til å produsere to utgaver av bladet.

Oppslagstavlen hadde 14 betalte oppføringer. Antall solgte annonser var totalt 3 halvsider.

Karoline Lyngstad Skjerve danser Saiidi – Al Farah festen 2017
Foto: Johanna Engen

Arrangement
Årets festforestilling ble holdt lørdag 25. mars på Cafeteateret i Oslo, og arrangementsansvarlig var Catherine Ydstie. Årets gjestedanser var belgiske Queenie. Forestillingen var et samarbeid med Oslo Magedansstudio/Siri Ydstie som hadde invitert den belgiske danseren Queenie til Oslo samme helg for å holde kurs. Al Farahs medlemmer fikk 10% rabatt på Queenies kurs, og Al Farah promoterte kursene via Facebook. Forestillingen var i to akter og hadde en god blanding av soloinnslag, grupper, profesjonelle, amatører, dansere som tidligere har opptrådt på Al Farah-festen og nykommere. Amina Bacali var lydansvarlig, Anbjørg Kolaas laget og trykket programmer for kvelden og Lisa V. Nilssen solgte billetter i døra.

Klikk på bildet for å se bilder og filmsnutter fra showet i 2017

Vi hadde 42 betalende gjester, og festen gikk såvidt i overskudd med ca. firehundre kroner når alle utgiftene var trukket fra (lokalleie, billettavgift, honorar til gjestedanser, fotograf og trykking av plakater/program/flyers).


På Dansens Dager 30. april hadde Al Farah sitt tradisjonelle «Al Farahs flyvende teppe» på Olaf Ryes plass i Oslo, arrangert av Anbjørg Kolaas. Denne gangen fikk Al Farah låne scene og profesjonelt lydanlegg. PR-teamet satte opp Al Farah-stand med tidligere blader, dvder og brosjyrer om foreningen. Anbjørg Kolaas filmet det hele og Catherine Ydstie tok bilder.

Klikk på bildet for å se flere bilder og filmsnutter fra Flyvende Teppe under Dansens dager


PR
Al Farahs egen liker-side på facebook har nå 502 likerklikk. Siden holdes aktiv ved at styremedlemmer poster innlegg som er relevant for foreningen. 
Facebook-siden har fungert veldig godt i 2017.


Nettsiden alfarah.no
Amina Bacali har som nettansvarlig oppdatert sidene ved festarrangementer og endringer på oppslagstavlen. Styret har ønsket en nettside som er mer oppdatert og som er mer attraktiv for medlemmer og utenforstående. Anbjørg Kolaas flyttet nettsidene til domeneshop og laget nye nettsider i WP slik at det skal være enklere å oppdatere for eksterne brukere. Nettsidene er mer mobilvennlige og har fått en kalenderfunksjon. 

Al Farah eier domenene:
alfarah.no
bellydance.no
orientalskdans.no

 

 

RESULTATREGNSKAP AL FARAH 2017
Inntekter Budsj. 2018 2017 Budsj. 2017 2016
Medlemskontingent 45 000 65 300 55 000 57 400
Annonsesalg 500 100 500 600
Oppslagstavleavgift 1 000 1 200 1 000 1 050
Løsbladsalg 0 86 0 300
Billetter fest 10 000 12 600 30 000 26 100
Videosalg og -uttak 0 0 0 0
Grasrotandelen 0 1 870 500 1 464
Andre inntekter 0 0 0 80
Sum driftsinntekter 56 500 81 156 87 000 86 994
Kostnader    
Bladkostnader 35 200 59 884 52 000 52 020
Festkostnader 10 000 12 220 30 000 26 609
Driftskostnader 10 000 8 979 15 000 14 529
Uttak dvd/kurs 0 0 0 0
Sum driftskostnader 55 200 81 083 97 000 93 158
   
Driftsresultat 1 300 73 -10 000 -6 164
   
Renteinntekter 0 72 0 69
Renter og gebyrer 0 0 0 -75
Sum finansposter 0 72 0 -6
   
Årsresultat 1 300 145 -10 000 -6 170