2020

 

 

Al Farah Budsjett 2020
Inntekter
Medlemskontingent –  30.000
Web-oppføringer  – 3000
Annonsesalg –  2000
Løsbladsalg  – 1000
Grasrotandel  – 1000
Billetter fest –  10.000
Sum driftsinntekter  – 47.000

Kostnader
Bladkostnader –  39.000
Driftskostnader –  7.000
Festkostnader –  10.000
Sum driftskostnader –  56.000
Årsresultat – 9000

Kommentarer til budsjett:
Totale bladkostnader inkluderer trykk av 2 blader, porto og layout. Trykking av magasiner over 44 sider og
ettersendelser av blader utenom de ordinære utsendelsene vil medføre økte utgifter.
Vi forventer en nedgang i antall medlemskontingenter som følge av koronasituasjonen i Norge, fra 130 i 2019
til 100 i 2020. Per d.d. vites det ikke om festen blir gjennomført. Vi har foreløpig god likviditet og budsjetterer
derfor med underskudd.