Styret informerer

 

Spørreundersøkelsen høsten 2016. Publisert i Al Farah bladet 85/juli 2017
Økning av medlemskontigenten. Publisert i Al Farah bladet 84/mars 2017