Spørreundersøkelsen høsten 2016

Tekst og illustrasjoner: Catherine Ydstie

Publisert i Al Farah bladet 85/juli 2017

 

Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves, heter det i et gammelt ordtak. Det er vel ikke helt passende for denne rapporten fra høstens spørreundersøkelse, men ordtaket er jo fint.

Først et stort gratulerer så mye til Rosann Hammer som vant ett års gratis medlemsskap i Al Farah. Og ikke minst takk til deg som tok deg tid til å fylle ut og sende inn spørreskjemaet. Vi har fått inn mange gode svar, tanker og ideer på ting som kan endres og forbedres i Al Farah. Flere av svarene i undersøkelsen var utfyllende og gode med mange fine tanker og ideer om hva som kan gjøres for å gjøre Al Farah mer synlig i kulturlivet, forbedre nettsidene, gjøre Al Farah-festene mer attraktive å komme på, gjøre bladet mer spennende etc.

Al Farah forestillingen 2014 – Sonja, Lill og Trude fra Sarpsborg

 

Det er mye bra å gripe fatt i, men det er et stort men, og det er at Al Farah-styret består av 3-4 ildsjeler som skal gjøre denne jobben. Og vi har alle full jobb, danseundervisning og familie ved siden av. Dette setter store begrensninger på hva som faktisk er mulig å få til. Vi skulle gjerne fått til flere av de gode forslagene som kom fram i undersøkelsen, men det krever at du som medlem også er med på laget. Kanskje du kunne skrive noe til Al Farah-bladet? Sende inn en bildereportasje fra en danseforestilling du har vært på? Eller kanskje du har mulighet til å snakke varmt om Al Farah til dine dansekollegaer/de du går på kurs med, slik at de får lyst til å bli medlem i foreningen? Alle monner drar, som et annet ordtak så fint heter. Og det er et helt passende ordtak, for med flere medlemmer får vi bedre økonomi og kan for eksempel hyre inn musikere til Al Farah-festene. Som vist i diagrammet under er det et flertall som ønsker live musikk på festene.

Vi hadde flere spørsmål i undersøkelsen som gjaldt Al Farah-festen. Et av spørsmålene gjaldt inngangsprisen, og der svarte et overveldende flertall at de synes inngangsprisen er helt ok. Antallet som synes det er for dyrt og antallet som synes prisen kan økes var likt. Inngangsprisen til forestillingen på Al Farah -festen (som des siste årene har ligget på kr. 300,-) er noe styret vil diskutere nærmere.

Al Farah forestillingen 2010 – dansegruppa Khul Khal

Det å opptre på Al Farahs danseforestilling er åpent for alle som er medlemmer av foreningen. Foreningen setter således ikke noe krav i forhold til dansetekniske ferdigheter når det gjelder hvem som får opptre, men for å forsøke å få til et best mulig show vil kanskje ikke alle som melder seg på få muligheten til å danse. Noen ganger prioriteres gruppeinnslag eller ferske fjes, eller kanskje det er en spennende stilart som noen har meldt seg på med. De som har meldt seg, men ikke får opptre havner på venteliste, og ut i fra et rettferdighetsprinsipp vil alle som står på venteliste garantert få plass i neste års forestilling. Når det eneste kravet til  å få opptre er at man er medlem i Al Farah betyr det at forestillingen vil være en god blanding av profesjonelle, semi-profesjonelle og amatører. Og nettopp dette har vært fremholdt som en styrke ved Al Farah-forestillingen – at den er inkluderende og støttende.

Al Farah forestillingen 2010 – gjestedanser Suraiya fra Polen og Maikki Fonneløp

Vi stilte spørsmålet «Hva skal til for at du vil komme på Al Farah-festene?», og svarene kan du se i diagrammet over. Ikke overraskende er den største svarprosenten «tid og mulighet». Litt mer overraskende er det at en stor andel ønsker «å se profesjonelle og semi-profesjonelle dansere».  Overraskende med tanke på at Al Farah-foreningen er en forening for alle med interesse for orientalsk dans, og at alle som er medlem og ønsker det skal få mulighet til å opptre på Al Farah-forestillingen. En like stor andel har svart «variert program» – noe arrangementsansvarlig tilstreber i størst mulig grad. Ønsket om internasjonale gjestedansere, gode kurs og afterparty og/eller konsert i forbindelse med festen utgjorde de neste store svarkategoriene i undersøkelsen.